projekt: natečaj, 1. mesto
leto: 2015
lokacija: Dunaj, Avstrija

Europanova naloga na Dunaju je bila, kako se s preoblikovanjem okoli 10 ha prostora ob največjem nakupovalnem središču približati prihodnosti Dunaja, ki bo policentrično mesto. Eno od novih središč Dunaja naj bi bil tudi Kagran, ki je severno od Donave in je danes znan skoraj izključno po nakupovanju. Kot rešitev – da se v središču Kagrana vzpostavi javni prostor – smo predlagali dolgoročen in korenit poseg v spremembo zasnove celotnega središča, da bi lahko odprt prostor našli tam, kjer je največja pretočnost prometa in ljudi ter kjer se stika največ programskih sklopov. Novi center, ali bolje del centra, smo poimenovali PUBLICQUARTIER zaradi osredotočenja na javni program in sodelovanje javnosti pri njegovem oblikovanju.

Strategijo razvoja območja je potrebno osmisliti onkraj razpoložljivega odprtega prostora na trgu Schrödinger. Namesto njega se predlaga razvoj centralnega mestnega javnega prostora na območju stičišč glavne prometne infrastrukture, na mestu, ki ga danes zaseda del nakupovalnega centra s pripadajočo garažno hišo. Razvoj raznolikega in dostopnega javnega prostora je mogoč s spreminjanjem obstoječega grajenega okolja in prestrukturiranjem trenutnih programskih hierarhij. Ureditev dobro dostopnega javnega prostora je v neposredni bližini vozlišča javnega prevoza in v središču mreže za pešce ter kolesarskih poti ter ureditev (zasebnega) nakupovalnega središča na enotno zamejenem območju na robu javnih urbanih površin.

Publicquartier je predlog javnega participatornega prostora, ki je osredotočen na vzpostavljanje dejavnosti javnih storitev participatornega značaja – odprt prostor, povezan z zelenimi površinami in odprt javnosti za sooblikovanje, soorganizacijo in sodelovanje. Javni prostor nastopa kot testno območje sodobnih participatornih razvojnih strategij. Tehnologija in znanost se lahko razvijata tudi v primeru družbenih in osebnih prizadevanj, če le obstaja infrastruktura, ki to omogoča. Zato vzpostavljamo Publicquartier kot prostor kreativne ekonomije, razvojnih delavnic, učnih centrov in prostorov sodelovanja.

Tukaj si lahko preberete poročilo žirije.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh., univ.dipl.um.zg.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.
Dr. Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh.