EUROPAN 13: Dunaj (1. MESTO)

EUROPAN 13: Dunaj (1. MESTO)

Letošnje poletje smo se udeležili 13 izvedbe natečaja Europan. (eng | izvleček žirije)

Natečaj z več desetletno tradicijo je namenjen razvoju idej in odpiranju razmišljanja o prostorskem oblikovanju. Kljub svoji dolgoletni tradiciji je udeležba na natečaju omejena na arhitekte, krajinske arhitekte in urbaniste, ki so šele na začetku svojega poklicnega dela in še niso presegli 40 let starosti.

V letošnji izvedbi Europana smo lahko izbirali med 49 lokacijami po vsej Evropi – od Molfette skrajno južno do Trondheima skrajno severno. Najdlje proti zahodu bi lahko izbrali portugalski Barreirro ali Jyväskylä povsem vzhodno. Kljub raznovrstnosti lokacij in nalog se nismo težko odločili za Dunaj. Poznavanje lokacije, možnost obiska in sama naloga so bila odločilna merila.

In, danes smo izvedeli, da se je dunajska žirija Europana 13 odločila za našo rešitev kot najboljšo.

 

Pripravljalci letošnjega Europana (vsakokratni bienalni natečaj ima svojo vsebino) so izbrali aktualno temo “prilagodljivo mesto”. Na vprašanje razvoja mest v času stalne ali vedno ponavljajoče se gospodarske, okoljske in družbene krize je namreč vsak dan težje odgovoriti. Kako lahko mesto presega in predvsem zmanjšuje razlike v družbi, ki jih krize povzročajo, in kako lahko projektanti z načinom dela pomagamo pri reševanju obstoječih in bodočih težav?

Europanova naloga na Dunaju je bila, kako se s preoblikovanjem okoli 10 ha prostora ob največjem nakupovalnem središču približati prihodnosti Dunaja, ki bo policentrično mesto. Eno od novih središč Dunaja naj bi bil tudi Kagran, ki je severno od Donave in je danes znan skoraj izključno po nakupovanju.

Trenutno urbano središče Kagrana je introvertirano nakupovalno središče Donauzentrum. Njegove dejavnosti se odvijajo v nadzorovanem zamejenem prostoru in so fizično ter programsko ločene od ostalih urbanih dejavnosti v okolici.

Kot rešitev – da se v središču Kagrana vzpostavi javni prostor – smo predlagali dolgoročen in korenit poseg v spremembo zasnove celotnega središča, da bi lahko odprt prostor našli tam, kjer je največja pretočnost prometa in ljudi ter kjer se stika največ programskih sklopov. Novi center, ali bolje del centra, smo poimenovali PUBLICQUARTIER zaradi osredotočenja na javni program in sodelovanje javnosti pri njegovem oblikovanju.

Izhodišča za vzpostavitev Kagran centra kot sodobnega centra Dunaja lahko določimo že danes. Za to potrebujemo spremembe, ki jih lahko zagotovimo z raznolikim, prepoznavnim in javno dostopnim prostorom; raznolike mestotvorne dejavnosti in demokratično participativno upravljanje; doseganje strateških ciljev, zastavljenih v strategiji Smart City (načela urejanja Dunaja).

Strategijo razvoja območja je potrebno osmisliti onkraj razpoložljivega odprtega prostora na trgu Schrödinger. Namesto njega se predlaga razvoj centralnega mestnega javnega prostora na območju stičišč glavne prometne infrastrukture, na mestu, ki ga danes zaseda del nakupovalnega centra s pripadajočo garažno hišo. Razvoj raznolikega in dostopnega javnega prostora je mogoč s spreminjanjem obstoječega grajenega okolja in prestrukturiranjem trenutnih programskih hierarhij. Ureditev dobro dostopnega javnega prostora je v neposredni bližini vozlišča javnega prevoza in v središču mreže za pešce ter kolesarskih poti ter ureditev (zasebnega) nakupovalnega središča na enotno zamejenem območju na robu javnih urbanih površin.

Publicquartier je predlog javnega participatornega prostora, ki je osredotočen na vzpostavljanje dejavnosti javnih storitev participatornega značaja – odprt prostor, povezan z zelenimi površinami in odprt javnosti za sooblikovanje, soorganizacijo in sodelovanje. Javni prostor nastopa kot testno območje sodobnih participatornih razvojnih strategij. Tehnologija in znanost se lahko razvijata tudi v primeru družbenih in osebnih prizadevanj, če le obstaja infrastruktura, ki to omogoča. Zato vzpostavljamo Publicquartier kot prostor kreativne ekonomije, razvojnih delavnic, učnih centrov in prostorov sodelovanja.

Kaj nas čaka po podelitvi nagrad v februarju 2016, še ne vemo. Natečaj predvideva, da bodo avtorji nagrajene rešitve dejavno vključeni v projekte, povezane s prenovo središča Kagrana. Karkšnikoli že bodo novi izzivi, jih nestrpno pričakujemo.

 

By |2018-11-23T18:02:46+00:00December 4th, 2015|2015, Idejna rešitev, Natečaji, Novica, Obrat + Krajinaris, Tujina, Uncategorized, Urbanizem|Comments Off on EUROPAN 13: Dunaj (1. MESTO)

About the Author: