projekt: strateški urbanistični načrt
leto: 2016-2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

Na podlagi zmagovalnega predloga na natečaju Europan 13 smo konec leta 2016 dobili naročilo za pripravo strateškega urbanističnega načrta za enega od središč Dunaja.

Naloge strateškega načrta so bile:

  • razviti novo mestno središče,
  • omogočiti dolgoročni razvoj,
  • upoštevati izvedljivost in investicijska smotrnost razvoja,
  • zgoščevanje in povečanje stanovanjskih površin,
  • razvoj javnih ter zelenih površin,
  • izboljšanje povezav s poudarkom na mehki mobilnosti.

Strateški načrt smo pripravili tekom dveh let, tekom katerih se je območje dva krat povečalo. Na koncu je bilo obdelovano območje veliko okoli 28 ha, na katerem smo predlagali okoli 500.000 m2 novih razvojnih površin. Poleg stanovanj so bile vključene še nakupovalne, poslovne in družbene vsebine.

V proces so bili vključeni mnogi deležniki, od večine mestnih oddelkov,  javnih razvojnih družb (developerjev) do mednarodne delniške družbe (nakupovalna središča). Z uspešnim dialogom med vsemi deležniki smo uspeli pripraviti predlog, ki ga je novembru 2018  Komisija  za razvoj mesta potrdila kot primernega za nadaljnji razvoj (pripravo zazidalnih načrtov, natečajev, določitev namenske rabe).

Naročnik urbanističnega načrta
Mesto Dunaj, mestni oddelek 21
Oddelek za načrtovanje in namensko rabo
DI Andrea EGGENBAUER

Naročnik dela urbanističnega načrta
Wiener Linien GmbH & Co KG
Ing. Leopold ACHLEITNER
Christina MILLER, B.Sc.

Ekipa:
Blaž Babnik ROMANIUK, mag.inž.arh., univ.dipl.um.zg.
Anna KRAVCOVA, mag.inž.arh.
Dr. Dušan STUPAR, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Lokalno partnersko podjetje:
BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Stephan FERENCZY
DI Dirk HAID Arch.
DI Michael PALFINGER

Organizacija:
EMRICH CONSULTING ZT-GmbH
DI Hans EMRICH, MSc
DI Rainer ZELLER, MSc

Konzultant za promet:
TRAFFIX Verkehrsplanung GmbH
DI Andreas KÄFER
DI Sarah FANNINGER
DI Stefanie WAGNER

Zasnova in izvedba javne predstavitve:
PLANSIN Planung & Komunikation GmbH
Michl MELLAUNER
Lisa PURKER
Efa DORINGER
Carina KRAUSLER