projekt: idejna zasnova, izvedbeni načrti
leto: 2016
lokacija: Ljubljana, Slovenija

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.
Krajinska arhitektura:
dr. Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Fotografije:
Janez Marolt, univ.dipl.inž.arh.