projekt: natečaj – PRIZNANJE
leto: 2016
lokacija: Ljubljana, Slovenija

S predlagano rešitvijo smo želeli uresničiti dvoje: dobro zasnovo stanovanj za najemnike Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana in ustvariti nastavek za nadaljnji razvoj naselja Rakove Jelše.
Predlagana zasnova naselja, stavb in posameznih stanovanj izpolnjuje te zahteve (izogibanje toplotnim mostovom, vključitev parapetov…), ob tem pa zagotavlja tistih lastnosti stanovanj, ki so se dolgoročno izkazale kot najpomembnejše:
– dobro osončenje vsakega stanovanja v naselju (nobeno stanovanje ni obrnjeno le na sever ali severovzhod/zahod in v vsako stanovanje pride zimsko sonce);
– dvostranska orientacija vsakega stanovanje (omogočanje razlikovanje med osončenim in senčnim, lažje prezračevanje, pogledi na dve strani);
– ločitev spalnega od dnevnega dela za vsako stanovanje (nihče naj ne spi v dnevni sobi);
– pogled v zelenje za vsako stanovanje;
– postopno prehajanje med javnim prostorom in zasebnostjo stanovanja;
– prostor za razvoj skupnosti v okviru posamezne stavbe, novega naselja in znotraj Rakove Jelše.

V novem naselju med Potjo na Rakovo Jelšo in Ljubljanico se lahko s programom trgovine in središča lokalne skupnosti lahko uredi nastavek, ki bo za urbanistično neurejeno in programsko prazno naselje pomenil žariščno točko in pobudo za nadaljnji razvoj. Z izgradnjo naselja je mogoče vzpostaviti javni prostor v obliki osi med cesto in Ljubljanico. Takšen javni prostor ima urbani značaj ob Poti na Rakovo Jelšo z združevanjem programa trgovine, lokala in prostora lokalne skupnosti ob trgu.

Ekipa:
Katja Saje, mag.inž.arh.
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Denis Rovan, mag.inž.arh.
Nataša Rovan Gračner, dipl.inž.grad.

Sodelavci/ke:
Mojca Mlinar, štud.arh., arhitektura
dr. Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh., krajinska arhitektura
Alojz Rovan, univ.dipl.inž.grad., gradbena konstrukcija
Boštjan Račič, grad.teh., promet
Nuša Jurkovič, mag.inž.arh., maketa