projekt: idejna zasnova
leto: 2013
lokacija: Ojstriška vas, Slovenija

Projekt izgradnje hiše za upokojeni par se ni začel z običajnim naborom želja in potreb, temveč s stavbo stare žage, ki je propadla. Na hišo sta bila naročnika družinsko navezana, poleg tega pa je bila hiša povezana tudi z zgodovino kraja. Ko smo s projektom začeli, je bila hiša žal že v tako slabem stanju, da ohranjanje njene materialnosti ni bila več mogoča. Nismo pa želeli pozabiti nanjo, zato smo se osredotočili na ohranjanje njenih značilnost in rešitev. Poleg same lege in gabarita, smo kot izhodišče načrtovanja in oblikovanja vzeli obstoječo leseno konstrukcijo in na tej podlagi zasnovali novo. Takšno, ki ne posnema stare, pač s podobnimi rešitvami, uporabo masivnega smrekovega lesa in lesnih zvez, obuja spomin na preteklo hišo.

Fotografije (barvne):
Janez Marolt, univ.dipl.inž.arh.

Fotografije (v gradnji):
arhiv podjetja