projekt: natečaj
leto: 2018
lokacija: Kočevje, Slovenija

Zasnova vrtca vzpostavlja 6 lastnosti, ki ustvarjajo otrokom in zaposlenim kakovosten prostor ter visoko uporabnost:

– Velik vrtec je nizek in razčlenjen, da je velikostno prilagojen otrokom.
– Največje možno število igralnic ima neposredni dostop na igrišče.
– Vse igralnice imajo enakovreden dostop do skupnih in zunanjih prostorov.
– Vsak kvadratni meter dvorišča je izkoriščen za kakovostna igrišča.
– Skupni prostor je središče celotnega vrtca – za otroke in vse zaposlene.
– Novi vrtec z obstoječo stavbo in z okolico ustvarja skladno celoto.
– Zunanja ureditev je sestavljena iz štirih igrišč, ki imajo vsak svoj značaj.

Senčni gozdiček s hribčki in vrtačami (različna drevesa in grmičevje, igra na hribčkih in v vrtačah, enostavna lesena igrala večjega merila).
Atrij kot veliko igralo (več lesenih in prodnatih površin za igro v hladnejših mesecih in ko je trava na drugih igriščih mokra, inovativna viseča igrala pod zunanjo nadstrešnico ter peskovniki v senci). Učni vrtiček (gredice, dišavnice, varne rastline za raziskovanje, cvetoče rastline, hotel za žuželke, mlakužica za žabe…). Travnik z igrali (večje travne površine, igrala za vsa starostna obdobja, možnost uporabe izven delovnega časa vrta). Vsa štiri raznolika dvorišča povezuje skupna pot, ki omogoča rekreacijo in spoznavanje različnih kotičkov igrišča ter stik z okolico.

Zasnova igrišč omogoča vzgojiteljicam in vzgojiteljem, da enostavno ločujejo ali združujejo igro različnih skupin. Možen je ločen dostop do vsakega od igrišča. Tri igrišča se lahko uporabljajo hkrati kot eno veliko igrišče, ki pa se proti koncu igre ali dneva lahko zmanjša le na eno, koder otroci počakajo starše.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Katja Martinčič, mag.inž.arh.
Nina Vidić Ivančič, univ.dipl.inž.arh.

Konzultanti/ke:
Požarna varnost: Biba Muhič Gomezelj, univ.dipl.inž.arh., Datacom, d.o.o.
Ocena Investicije: Miha Prašnikar, inž.grad., TMGRA, d.o.o.
Konzultant za gradbeno fiziko: Christian Volpi, univ.dipl.inž.arh., Polytechnic, d.o.o.