Natečaj za osnovno šolo v Cerkljah ob Krki

/, Idejna rešitev, Natečaji, Obrat + Krajinaris, Ureditev zunanjega prostora/Natečaj za osnovno šolo v Cerkljah ob Krki

Natečaj za osnovno šolo v Cerkljah ob Krki

Udeležili smo se natečaja za obnovo in dopolnitev osnovne šole Cerklje ob Krki. Naloga je bila posebno zahtevna zaradi zelo omejenega investicijskega načrta, oblike zemljišča in zaradi pomembnosti dobro zasnovanih prostorov šole.

Naša izhodišča pri oblikovanju notranjega in zunanjega prostora so bila sledeča.

Sprememba šolskega sistema iz osemletke v devetletko v preteklem desetletju je pomenila večjo vlogo učencev in učenk v učnem procesu ter njihovo večjo vpletenost v sam učni postopek. Učenci in učenke so tako vlogo prejemnikov znanja zamenjali z vlogo sooblikovalcev in izvajalcev učnega načrta. Učitelji in učiteljice iz predavateljev postopoma postajajo pobudniki, animatorji pouka in usmerjevalci. Ta sprememba učnega pristopa v osnovni šole še traja. Izobraževalno okolje – stavbe, dvorišča in širše območje – mora omogočati in spodbujati nova načela poučevanja v osnovnih šola. Obstoječe šolske zgradbe s togo zasnovo predavalnic in programsko praznih povezav med njimi ne ustrezajo novim potrebam, zato mora novo oblikovanje prostora izobraževanja najti izhodišča v samem učnem procesu kot je predviden, ne pa kot se lahko izvaja v omejenih pogojih.

Ena od novosti devetletke je poudarek učenja s poskusi in reševanjem problemov (eksperimentalno in problemsko učenje). Ob načina poučevanja sta neločljivo povezana tudi z izkustvenim učenjem. Pri tem ima lahko organizacija in oblikovanje prostora šole veliko vlogo. S primerno zasnovno in oblikovanjem lahko glavno orodje izkustvenega učenja postane stavba in okolica osnovne šole. To je bistveno izhodišče pričujoče natečajne naloge.

Arhitekturna zasnova šole mora za izkustveno poučevanje, v katerem imajo učenci in učenke pomembno aktivno in organizacijsko vlogo, omogočati:

  1. raznolikost prostorov poučevanja;
  2. dnevno, letno in dolgoročno prilagajanje prostora;
  3. enostavno in razvidno sodelovanje pri obratovanju šolske stavbe.
By |2018-04-20T18:20:15+00:00December 3rd, 2015|2014, Idejna rešitev, Natečaji, Obrat + Krajinaris, Ureditev zunanjega prostora|Comments Off on Natečaj za osnovno šolo v Cerkljah ob Krki

About the Author: