projekt: natečaj
leto: 2014
lokacija: Cerklje ob Krki, Slovenija

Izobraževalno okolje – stavbe, dvorišča in širše območje – mora omogočati in spodbujati nova načela (prehod v devetletko) poučevanja v osnovnih šolah. Obstoječe šolske zgradbe s togo zasnovo predavalnic in programsko praznih povezav med njimi ne ustrezajo novim potrebam, zato mora novo oblikovanje prostora izobraževanja najti izhodišča v samem učnem procesu kot je predviden, ne pa kot se lahko izvaja v omejenih pogojih.

Ena od novosti devetletke je poudarek učenja s poskusi in reševanjem problemov (eksperimentalno in problemsko učenje). Ob načina poučevanja sta neločljivo povezana tudi z izkustvenim učenjem. Pri tem ima lahko organizacija in oblikovanje prostora šole veliko vlogo. S primerno zasnovno in oblikovanjem lahko glavno orodje izkustvenega učenja postane stavba in okolica osnovne šole. To je bistveno izhodišče pričujoče natečajne naloge.

Arhitekturna zasnova šole mora za izkustveno poučevanje, v katerem imajo učenci in učenke pomembno aktivno in organizacijsko vlogo, omogočati:

1. raznolikost prostorov poučevanja;
2. dnevno, letno in dolgoročno prilagajanje prostora;
3. enostavno in razvidno sodelovanje pri obratovanju šolske stavbe.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.

Konzultanti/ke:
Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh.