projekt: natečaj – PRIZNANJE
leto: 2015-16
lokacija: Novo Mesto, Slovenija

Natečajna rešitev v prostorskem okviru vključuje pogoje za razvoj mestotvornih vsebin in bivanje, vključevanje večtisočletne dediščine v vsakodnevno življenje in skladno oblikovanje novih posegov ter nastavke za nadaljnji razvoj.
Cilj ureditve so bili: mestni prostor odpreti vsem uporabnikom, še posebno tistim z omejenimi sposobnostmi, izboljšati možnosti za razvoj in izvajanje mestnih vsebin in bivanja ter preobraziti in okrepiti svojskost starega mestnega središča.
Predlagano zasnova v bistvenem prinaša dve načeli – okrepitev trajnih ambientov in vzpostavitev prostorskih pogojev za razvoj mestotvornih vsebin. Z izčiščenjem in poudarjanjem prostorov, kot je Glavni trg, Na vratih in Kandija z namenom edinstvenega doživljanja Novega Mesta, je mogoče načrtovati programske sklope, ki so vsebinsko povezani s trajnimi ambienti in njihovimi prednostmi.
Trajne ambiente razumemo kot situle – prostore, ki so edinstveni, hranijo vredno vsebino in pripovedujejo svojo zgodbo. Vsakega od teh območji je potrebno razvijati v njegovi posebnosti s poudarkom na razvoju povezanih in komplementarnih vsebin.

Oblikovanje celotnega prostora starega dela mesta temelji na enotnem oblikovanju tlakov in urbane opreme. Na posebnih območjih pa se uvede dodatne elemente oblikovanja, ki poudarijo pomen, trajni ambient in zgodovinske lastnosti posamezenega območja. Dodatni elementi so vzorci tlaka, prilagojena osvetlitev, izoblikovani prostori zadrževanja (klopi…) in drevesna ozelenitev.


Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.
dr. Dušan Stupar, univ.dipl.inž.kraj.arh.

Sodelavci:
Dragan Popović, 3D
Boštjan Račič, grad.teh., promet