projekt: natečaj
leto: 2016
lokacija: Murska Sobota, Slovenija

Bistvo predloga prenove središča Murske Sobote je poskus vzpostavitve prostorskega okvira, ki bo ustvarjal pogoje za živahen javni prostor.
Med pogoje za živo mestno središče štejemo prilagojenost raznolikim uporabnikom, različnim rabam, uporabnost tekom celotnega dne, občutek varnosti in pripadnosti, prepoznavnost ter berljivost prostora. Zagotavljanje teh pogojev mora biti za mestne upravljalce preprosto, okoljsko neobremenjujoče in investicijsko upravičljivo.
Pogoje za živahno mestno središče lahko ustvarimo tako, da raznolike dele mestnega središča povežemo. Nove ali okrepljene obstoječe povezave morajo omogočati uporabnikom in uporabnicam edinstveni način uporabe in krepitev identifikacije s prostorom glede na lastna izhodišča.
Z novimi povezavami med deli mesta je mogoče pričakovati tesno združenje različnih delov. S tem se bodo ustvarili novi odnosi med različnimi prostorski, vsebinami in uporabniki. Učinek je tako v mešanju programov in sinergijskimi učinki med njimi kot tudi v doživljaljskem zgoščanju mestnega središča. Dodatno povezljivost bomo dosegli z enovito oblikovanim tlakovanjem, umeščanjem urbane opreme, osvetlitve in programske razmestitve.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.
Rok Staudacher, mag.inž.arh.

Sodelavci:
Boštjan Račič, konzultant za prometno ureditev