projekt: natečaj
leto: 2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

Natečajna naloga se ukvarja z umestitvijo novega objekta namenjenega osnovni šoli. Oblikovanje volumna se v največji meri prilagaja okoliški zazidavi in obstoječi šoli ter z umeščenostjo na rob gradbene parcele zagotavlja kvalitetne zunanje površine med novo in že obstoječo šolo. S tem novo izoblikovano notranje dvorišče z izobraževalnimi vsebinami postane družabno središče šole, ki povezuje otroke različnih starostnih skupin.

V pritličje smo umestili športne programe, ki so preko stranskega vhoda dostopni tudi za zunanje uporabnike, večnamensko dvorano, knjižnico in jedilnico. Višje etaže so namenjene izobraževalnim skupinam s štirimi učilnicami in večnamenskimi površinami, ki otrokom in pedagogom nudijo raznovrstne možnosti uporabe. Raznolike zunanje površine, na katere se navezuje vsak izmed sklopov, se plastijo od pritličja prek notranjega atrija do strešne terase. Z organizacijo dostave in parkirnih površin na severni strani smo želeli vhodni del razbremeniti prometa, s čimer se oblikuje vhodni trg in zagotavlja varen dostop šolarjev.

Povezava med objektoma ni le hodnik, vendar predstavlja ključni del programskega sklopa namenjenega šolarjem stare in nove šole, kjer se vrstijo kreativne učilnice, prostori naravoslovnih ved z laboratorijem in jedilnica v pritličju.

Ekipa:
OBRAT d.o.o.
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Katja Martinčič, mag.inž.arh.
Urška Cvikl, štud. arh.

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Stephan FERENCZY
DI Dirk HAID Arch.
DI Arch Gideon Schröder

Konzultanti za statiko:
Werkraum Ingenieure ZT-GmbH