projekt: natečaj
leto: 2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

Glavno vprašanje projektne naloge je bilo kako lahko z vzpostavitvijo novega centralnega parka povežemo obstoječe območje v kontekst mesta in s tem okrepimo identiteto območja. Na podlagi trenutne razdrobljenosti lastništva in značilne strukture kulturne krajine smo povezovanje območja dosegli s faznim oblikovanjem glavne urbane krožne poti in stezic, ki se pripenjajo na že obstoječe povezave in vstopne točke v zaledje območja. Jasen rob služi kot okvir dolgoročnega razvoja in kot priključek v kontekst mesta. Raznoliki karakterji poti se dopolnijo in okrepijo skozi razvoj projekta, vendar že od prve faze naprej zagotavljajo kakovost javnih površin in prepoznavnost posameznih enot poti.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Urška Cvikl, štud. arh.