projekt: natečaj
leto: 2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

V natečajni nalogi smo se ukvarjali z zasnovo šole in vrtca, ki sledita izobraževalnemu konceptu ”Campus+’. Arhitekturna zasnova odgovarja na zahtevno topografijo lokacije in robne pogoje, s čimer ustvarja kvalitetne zunanje površine za igro, učenje in raziskovanje ter nudi dobro dostopnost do vseh funkcionalnih enot šole. Razpršena postavitev notranjih volumnov omogoča pregledno organizacijo in enakovredno povezanost z naravo za vse uporabnike.

Nizek in razčlenjen volumen se terasasto spušča proti večji športno-rekreacijski površini na južni strani parcele in zagotavlja enakovredne pogoje notranjih in zunanjih prostorov za vse starostne kategorije otrok.

Ekipa:
OBRAT d.o.o.
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Urška Cvikl, štud. arh.
Deja Đukić, štud. arh.

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Stephan FERENCZY
DI Dirk HAID Arch.
DI Arch Gideon Schröder

Lindle Bukor OG, krajinska arhitektura