projekt: natečaj – uvrstitev v ožji izbor
leto: 2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

Razvoj četrti “Quartier Seeterrassen” je del obsežnega strateškega projekta za novo mesto Aspern Seestadt, ki sledi masterplanu arhitektov Tovatt Architects and Planners, in združuje bivanje z delom, izobraževanjem, kulturo, nakupovanjem in sprostitvijo na enem mestu. Mestno identiteto oblikuje novo jezero z javno promenado in povezavami v zaledje. Z natečajem ob severnem robu jezera so razpisovalci skušali najti rešitev, ki bi zagotovila kakovosti strateških ciljev tudi na ravni arhitekture, trgov in zelenih površin.

Za potrebe nadaljnjega razvoja območja smo oblikovali zbirko pravil, ki obsegajo oblikovanje odprtih prostorov, prehodov, fasad, streh, vhodov, pritličij in mikroklimatskih dejavnikov, in z medsebojnim vplivom zagotavljajo visoko stopnjo kvalitete na nivoju oblikovanja mesta, krajine in arhitekture.

Identiteto prostora še posebej krepijo štirje raznoliki karakterji stavbnih otokov: “vozlišče med parkom in trgom”, “umirjeni hofi”, “bivalni zalivi” in “dvorišča proti jezeru”. Dodaten arhitekturni motiv,  predstavljen v različnih oblikah, definira vodilno misel projekta – osončene terase. Aplikacija tega motiva na različnih stavbnih otokih deluje kot “aktivacijska” membrana med stanovanji in ostalim programom. Oblikovanje razstavljenih stavbnih blokov ponazarja ločitev med različnimi stopnjami zasebnosti prostorov: javnim, poljavnim in zasebnim prostorom. Razvoj volumov po višini in njihova usmerjenost pa poudarjajo vodilno misel in nudijo privlačne poglede proti jezeru.

Ekipa:

OBRAT d.o.o.
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Katja Martinčič, mag.inž.arh.
Urška Cvikl, štud. arh.
Aleksander Cifer, abs. arh.

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Stephan FERENCZY
DI Dirk HAID Arch.
DI Arch Gideon Schröder
Melania Zeni, MSc. Arch.
DI Marius A. Nechvile, BSc