NATEČAJ ALTHAN QUARTIER

projekt: natečajni predlog
leto: 2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

Glavno vprašanje natečajne naloge je bilo, kako v gosto zgrajenem delu mesta, nad delujočo železniško progo in ob obstoječe železniško postajo, zasnovati intenzivni razvoj nove stanovanjske soseske s parkom. Na podlagi številnih študij in strateških načrtov je bila predvidena gradnja stolpnic, kar pa je zaradi bojazni pred izgubo bivanjske kakovosti v okolišu, povzročilo odklonilne odzive stanovalcev v območju.

Zasnova je temeljila na predpostavki, da je potrebno z višjo gostoto zagotoviti še boljše bivanjske pogoje, kot so sedaj. To ne velja le za nove stanovalce, temveč tudi za sosedstvo. Rešitev smo našli v odmik dveh stolpnic na rob območja in vzpostavitvi velikega, javnega in lahko dostopnega parka kot povezovalnega elementa soseščine.


Ekipa Obrat d.o.o.:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.
Katja Martinčič, mag.inž.arh.
Katja Saje, mag.inž.arh.
Dr. Dušan Stupar, univ.dipl.kraj.arh.

Ekipa BEHF ZT GmbH.:
Arch. Mag. arch. Stephan Ferenczy
DI Dirk Haid Arch.
DI Michael Palfinger

Ekipa KENH Architekten ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Eric-Emanuel Tschaikner
Mag. arch. Natalie Neubauer-Muzicant, MSc

Maketa:
Samo Kralj, mag.inž.arh.
Nuša Jurkovič, mag.inž.arh.

2018-12-14T16:29:54+00:00