projekt: natečajni predlog
leto: 2018
lokacija: Dunaj, Avstrija

Glavno vprašanje natečajne naloge je bilo, kako v gosto zgrajenem delu mesta, nad delujočo železniško progo in ob obstoječe železniško postajo, zasnovati intenzivni razvoj nove stanovanjske soseske s parkom. Na podlagi številnih študij in strateških načrtov je bila predvidena gradnja stolpnic, kar pa je zaradi bojazni pred izgubo bivanjske kakovosti v okolišu, povzročilo odklonilne odzive stanovalcev v območju.

Zasnova je temeljila na predpostavki, da je potrebno z višjo gostoto zagotoviti še boljše bivanjske pogoje, kot so sedaj. To ne velja le za nove stanovalce, temveč tudi za sosedstvo. Rešitev smo našli v odmik dveh stolpnic na rob območja in vzpostavitvi velikega, javnega in lahko dostopnega parka kot povezovalnega elementa soseščine.

Ekipa:
OBRAT d.o.o.
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Anna Kravcova, mag.inž.arh.
Katja Martinčič, mag.inž.arh.
Katja Saje, mag.inž.arh.
Dr. Dušan Stupar, univ.dipl.kraj.arh.

BEHF Ebner Hasenauer Ferenczy ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Stephan Ferenczy
DI Dirk Haid Arch.
DI Michael Palfinger

KENH Architekten ZT GmbH
Arch. Mag. arch. Eric-Emanuel Tschaikner
Mag. arch. Natalie Neubauer-Muzicant, MSc

Maketa:
Samo Kralj, mag.inž.arh.
Nuša Jurkovič, mag.inž.arh.