projekt: idejna zasnova
leto: 2017
lokacija: Ljubljana, Slovenija

Rešitev zasnove enodružinske hiše je odgovor na zahtevno lokacijo. Hiša bo stala v ozki dolini na začetku mešanega gozda. Dolina je obrnjena severovzhod-jugozahod, kar ponuja dobro osvetlitev, ki pa je omejena le na krajši del dneva. Zasnova rešuje tudi zahtevno konfiguracijo terena z razporeditvijo nadstropij in višinskih razlik, ki se dvigujejo skladno s terenom. Hiša je delno zastrta proti javni poti na južnem robu, povsem odprta pa proti najbolj osončenem zasebnem vrtu proti jugozahodu. Oblika hiša omogoča raznolike načine vodenja naravne svetlobe, s čimer poskrbi, da se izogne nezaželenim vidikom lokacije in izkoristi vse prednosti hiše v naravnem okolju.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Rok Staudacher, stud.arh.