projekt: idejna zasnova, gradbeno dovoljenje, izvedbeni načrti
leto: 2013
lokacija: Govejk nad Idrijo, Slovenija

Izhodišče je bilo, da hiša na strmem grebenu čim manj posega v obstoječi hrib in omogoči ureditev dvorišča na majhni ravni površini na grebenu. Z razvojem naročila smo se odločili, da s čim manjšim izkopom uredimo dostop do hiše z avtom in prehod v bivalno nadstropje, ki je neposredno povezano z vrtom. Pogledi na okolico in krajevna arhitektura kozolcev z zidanimi stebri sta bili izbrana kot pomembnejši izhodišči oblikovanja hiše.

Sodelavci:
Statika: CBD d.o.o. – dr. Bruno Dujić univ. dipl. inž. grad., Žiga Stepišnik, univ. dipl. inž. grad.
Strojne Inštalacije Gregor S. Tavčar, dip.inž.str.
Elektro inštalacije: Jakob Lovšin, dip.inž.el.teh.

Fotografije:
Janez Marolt, univ.dipl.inž.arh.