projekt: idejna zasnova, gradbeno dovoljenje, izvedbeni načrti
leto: 2012-2014
lokacija: Radomlje, Slovenija

Naročniki so želeli hišo iz slamnatih bal z uporabo, kolikor je le mogoče, zgolj naravnega gradiva. Načrtovanje je v celoti podrejeno iskanju rešitev za preprosto, energetsko učinkovito, a hkrati nizko-tehnološko (low-tech) hišo. Pomembno je bivanjsko udobje, zdravo stanovanjsko okolje in zadržano oblikovanje.

Načrti in detajli so bili prilagojeni želji, da bi gradnja potekala večinoma samograditeljsko z delavnicami na temo uporabe naravnega gradiva.  Poseben izziv je predstavljala uporaba naravnih gradiv v vseh vidikih gradnje, od tal do strehe, od sob do kopalnic. Posebnost hiše je tudi obratovanje: meterona voda se uporablja kot glavni vir vode; ogrevanje pa je urejeno s klasično pečjo na polena brez centralnega razvoda; električno smog je omejen na minimum. To je pomenilo, da morajo biti vsi detajli, razmestitev prostorov in sestave vseh slojov premišljeni in usklajeni med seboj.

Sodelavci:
Statika: Matic Smrajc, dip.inž.grad.
Strojne Inštalacije: Gregor S. Tavčar, dip.inž.str.
Elektro inštalacije: Jakob Lovšin, dip.inž.el.teh.