projekt: natečaj – RUNNERS UP
leto: 2016
lokacija: Dunaj, Avstrija

Tema natečaja Europan 14 je bila produktivno mesto. Bistvena vprašanja natečaja so bila, kako je se lahko delovno mesto in bivanje združujeta; tako nove tehnologije in nove gospodarske oblike vplivajo na oblikovanje mesta; kako izgledajo industrijska območja prihodnosti; kako združevati storitvene in proizvodnje dejavnosti in njihove neštete oblike organizacije z obstoječimi mestnimi okolji.
Z natečajnim predlogom smo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako lahko območje Liesing naredimo bolj privlačno za proizvodnjo in storitve ter ga s tem izvlečemo iz primeža stagnacije zaradi čakanja na višjo vrednost zemljišča.
Na vprašanje smo odgovorili s tremi ukrepi:
• izboljšanje učinkovitosti s skupno rabo virov na ravni celotnega proizvodnega območja Liesing;
• okrepitvijo združevanja uporabnikov, lastnikov in razpoložljivih proizvodnih kapacitet;
• zvišanjem gostote in raznolikosti z novo tipologijo proizvodno-storitvenih zgradb, ki združuje običajno nezdružljive rabe.

Mednarodna žirija je v pojasnilu odločitve pojasnila: Projekt skuša ustvariti skupne sinergije med različnimi programskimi kosi, vendar ne le na natečajnem območju, temveč na celotni proizvodni coni Liesing. To strateško prepletanje meril ocenjujemo kot zelo dobro in ima možnost dolgoročno spremeniti kakovost območja. Celotno poročilo v angleškem jeziku si lahko preberete tu link.

Ekipa:
Blaž Babnik Romaniuk, mag.inž.arh.
Katja Saje, mag.inž.arh.
Mojca Mlinar, stud.arh.
Rok Staudacher, stud.arh.
Dominik Košak, stud.arh.