projekt: idejni in izvedbeni načrti
leto: 2008-09
lokacija: Mengeš, Slovenija

Namesto nadzidave hiše, da bi pridobili dodatni prostor za družino v prvem nadstropju, smo našli boljšo rešitev v dozidavi pritličja in v prerazporeditvi uporabe notranjih prostorov. Na ta način smo pridobili dostop na dvorišče za pritličje, teraso za stanovanje v nadstropju in bolj prilagodljivo hišo, ki je naravnana na spremembe uporabe v prihodnosti.